PHP Manual
/
Designmønstre

SOLID-principper

17. 01. 2022

Solide principper er en måde, et sæt anbefalinger og principper, at bygge robust software på. SOLID-principperne fungerer i forbindelse med objektorienteret design (OOP), og deres forfatter er Robert C. Martin og er fra omkring 2000.

Et hurtigt overblik

Tegn Principnavn Forklaring
S Princippet om ét ansvar Hver klasse har kun ét ansvar.
O Åben/lukket-princippet Funktionaliteten af en klasse kan udvides uden at ændre den.
L Liskovs substitutionsprincip Klasser skal kunne erstattes fuldt ud af deres efterkommere.
I Princippet om adskillelse af grænseflader Brug små og snævert fokuserede grænseflader.
D Princippet om inversion af afhængighed Afhænge af abstraktioner, ikke af implementeringer.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.
Status:
All systems normal.
2024