PHP Manual

PHP-funktion cosh()

10. 04. 2021

Obsah článku

Tilgængelighed i versioner: `PHP 4.1.0`

Hyperbolisk cosinus

Parametre

Parameter Datatype Standardværdi Bemærk
$arg float not Argument til behandling

Returneringsværdier

float

Den hyperbolske cosinus af arg

Andre ressourcer

[Officiel dokumentation af cosh-funktionen] (https://www.php.net/manual/en/function.cosh.php)

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

13.
Status:
All systems normal.
2024