PHP Manual
/
Funktioner

Få en liste over alle definerede funktioner

10. 04. 2021

Nogle gange kan det være nyttigt at få en liste over alle tilgængelige funktioner i det aktuelle miljø. Det er især tilfældet, når vi administrerer en andens server og skal orientere os.

Listen over funktioner kan fås ved at kalde funktionen get_defined_functions(), som returnerer data i form af et array:

[
internal => [
...,
],
user => [
...,
]
]

Listen over funktioner er opdelt i to store lister.

  • De interne funktioner er de funktioner, der er defineret af PHP selv og de installerede udvidelser.
  • Brugerfunktioner (user) er de funktioner, der er defineret af brugerkoden selv. Det er funktioner, som vi har skrevet i kildekoden, eller som er inkluderet i de installerede biblioteker.

Denne liste kan bruges til at fejlfinde et program.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024